Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Egzamin ósmoklasisty

Terminy, które warto zapamiętać:

do ok. 28 września
Szkoła ma obowiązek zapoznać rodziców z możliwymi dostosowaniami warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

do 30 września
Rodzice mają obowiązek złożenia dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji:
1) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do egzaminu
2) informującej o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

do 15 października
Rodzice przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia ucznia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej.

nie później niż do 20 listopada
Szkoła ma obowiązek przekazać rodzicom pisemną informację o wskazanym przez radę pedagogiczną sposobie dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu.

do ok. 20 lutego
 Rodzice składają pisemną informację o zmianie/zmianach w deklaracji złożonej do 30 września.

do ok. 20 lutego
 Złożenie w porozumieniu z dyrektorem szkoły wniosku o przeprowadzenie egzaminu w miejscu innym niż szkoła (patrz sekcja I pkt 6 Informatora).

 do ok. 10 maja
 Rodzice przekazują dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego przedmiotu – dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty:

  • 23 maja
  • 24 maja
  • 25 maja


Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty. w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu:

  • 12 czerwca
  • 13 czerwca
  • 14 czerwca

 3 lipca
Okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje wyniki egzaminu ósmoklasisty do szkół. w terminie określonym w harmonogramie przeprowadzania egzaminu

6 lipca
Uczeń otrzymuje zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Data dodania: 2018-03-20 13:01:24
Data edycji: 2022-11-09 14:49:14
Ilość wyświetleń: 2145

E- profilaktyka

Dni wolne

Sprawdź, jakie dni są wolne od nauki w roku szkolnym 2023/2024.
Więcej informacji

Terminy zebrań

Terminy zebrań w roku szkolnym 2023/2024:
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
BIP

“Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej