Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Podróże małe i duże

Innowacyjny program "Podróże małe i duże" kierowany jest do uczniów rozpoczynających naukę w gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017. Program realizowany będzie na lekcjach geografii według szkolnego planu nauczania z całym oddziałem oraz na dodatkowej godzinie w klasie I, II i III. Zajęcia odbywać się będą w pracowni komputerowej i sali wyposażonej w tablicę multimedialną.

 

Zakres realizowanego materiału zostanie rozszerzony o treści, których nie ujęto w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów, a które są bardzo istotne w dalszej edukacji geograficznej, w oparciu o różnorodne materiały pozapodręcznikowe.

 

Innowacja przewiduje:

  • poszerzenie treści nauczania o elementy wiedzy z zakresu geografii turystycznej, społeczno-ekonomicznej, co będzie przygotowywało uczniów do pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym regionu, państwa i Europy,
  • wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie geografii przez poszerzenie treści nauczania o dodatkowe zagadnienia,
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez bezpośrednie obserwacje, praktyczne ćwiczenia, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, zajęcia w terenie, spotkania z ciekawymi ludźmi: podróżnikami, pilotami wycieczek, przedsiębiorcami z branży turystycznej,
  • zastosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce poprzez: pracę metodą projektu, planowanie i współorganizowanie wycieczek, udział w zajęciach poza szkołą (hotel, lotnisko, biuro podróży itp.), przygotowywanie prezentacji multimedialnych, gazetek szkolnych, przygotowywanie informacji na stronę internetową szkoły dotyczących turystyki,
  • utworzenie klasy z rozszerzonym programem nauczania geografii, w której zainteresowani uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania, co pozwoli stworzyć ciekawą ofertę zajęć dla uczniów,
  • zdobycie przez uczniów objętych innowacją umiejętności, które pozwolą im uzyskiwać wyższe wyniki na egzaminach zewnętrznych, osiągać sukcesy w konkursach przedmiotowych, zwiększą szansę kontynuacji nauki w szkołach średnich.
  • zmianę dotychczasowej koncepcji prowadzenia zajęć przez zwiększone wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych: wykorzystanie programów komputerowych, Internetu, wprowadzenie elementów e-learningu uczyni naukę geografii atrakcyjną i będzie kształcić umiejętność wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie uczenia się.

 

Prezentowany program będzie realizowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym w korelacji z podręcznikiem dopuszczonym przez MEN oraz w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez nauczyciela.

Data dodania: 2018-03-20 12:49:14
Data edycji: 2018-03-20 12:49:44
Ilość wyświetleń: 1434

E- profilaktyka

Dni wolne

Sprawdź, jakie dni są wolne od nauki w roku szkolnym 2022/2023.
Więcej informacji

Terminy zebrań

Terminy zebrań w roku szkolnym 2022/2023:
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy zobacz najnowsze wpisy i bądź na bieżąco!
Więcej informacji
BIP

“Wiedzę możemy zdobywać od innych,

ale mądrości musimy nauczyć się sami”

Adam Mickiewicz
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook